BlanketterHjälp

Ansökningsblanketter/Föreningsbidrag
Ansökan om Anläggnings-/driftbidrag - Idrotts- och samlingslokaler 
Ansökan om Arrangörsstöd - Kulturföreningar 
Ansökan om Driftbidrag - Fiskevårdsområden 
Ansökan om Fria medel - Föreningar 
Ansökan om Föreningsbidrag enligt norm 
Ansökan om Föreningsbidrag - Kulturarvsföreningar 
Inloggningsansökan e-tjänst bidrag 
Ansökan om Kartbidrag 
Ansökan om Lönebidrag - Handikappföreningar 
Ansökan om Särskilt bidrag - Handikappföreningar 
Ansökan om Transportbidrag - Handikappföreningar 
Fria medel - Ungdomsgrupper, ej förening 
Ansökan om Upprustnings- och maskinbidrag 
Ansökan om Upprustningsbidrag - Kulturarvsföreningar 
Ansökan om Ledarutbildningsbidrag 

Bidragsregler
Bidragsregler för ideella föreningar 

Blanketter
Investeringsbidrag - Boverket 
Ansökningsblankett lokalstöd, Allmänna arvsfonden 

Dokument
Information investeringsbidrag - Boverket 
Uppföljning av statens stöd till idrotten 2010 
Rapport - Framtidens idrottsförening 
Föreskrifter om statligt lokalt aktivitetsstöd 
Forskningsrapport Idrottens anläggningar  
Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning - Rapport 
Uppföljningsrapport Föreningsstöd 2010 
Världsklass 2015, strategidokument 2012-2015 
Allmänna arvsfonden lokalstöd 

Föreningsregister
Registrering av ny förening 

Lokal- och anläggningsbokning
Ansökan schemalagda tider i anläggningar/lokaler 
Huvudprinciper tilldelning av tider 2015-03-18 
Ordningsregler vid uthyrning 

Lotteriregistrering
Allmänna råd lotterier 
Ansökningsblankett lotteriregistrering §17(generell registrering 3 år) 
Instruktion för lotteriföreståndare 
Lotterilagen 
Lotteriredovisning 
Ansökan lotteritillstånd §15/§16 (avser enstaka lotterier) 
Anmälan om nystartat lotteri 
Skillnad mellan lotteri och tävling 

Showall